جزع یمنی

همه چیز درباره ی عقیق جزع

نگین جزع مشخصه های کلی و متغیری دارد که بهترین راه تشخیص آن مراجعه به کارشناس است اما به طور کلی میتوان ویژگی های جزع را در دو ویژگی خلاصه کرد

0 نظرات