یا امام حسن مجتبی

1 کالا

  • انگشتر عقیق پرتقالی خط سبحان

    ۷۰۰,۰۰۰ تومان
    عقیق: ربيعه الراي مي گويد : ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين عقيق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود . امام صادق (ع) مدام مي فرمودند : هركس انگشتري كه نگينش عقيق است انتخاب كند فقير نمي شود و  كارهايش فقط به نيكو ترين وجه…