قلمزنی سیمرغ

  • a408jw
  • فیروزه
  • خراسان
  • دامله (کابوشن)
  • بدون حکاکی
  • رکاب دست ساز
  • نقره
  • بدون مخراجی
  • استاد حمیدرضا جنگی
  • تماس بگیرید : 09128586890