آیه الکرسی

یکی از پر استقبال ترین متن های حکاکی در سال های اخیر ، حکاکی آیه الکرسی بر روی سنگ عقیق یمنی اصیل میباشد . جواهرسرا مفتخر به قبول این سفارش است .

شما میتوانید با انتخاب سنگ و انتخاب کیفیت حکاکی اقدام به سفارش این انگشتر حکاکی شده فرمایید .