یا فاطمه الزهراء

1 کالا

  • انگشتر عقیق خط بهجت

    سفارش دهید
    انگشتر عقیق خط بهجت ید الله فوق ایدیهم دست خدا بالا تر از همه ی دست هاست این تعبیر بیانگر حقیقتی است که در تمام هستی تجلی پیدا کرده است . توکل به خدا کنید چرا که همه ی هستی ساخته و تحت قدرت اوست . این آیه و مفهوم والا که بیانگر توحید افعالی است ، در سخت ترین شرایط زندگی انسان را آرام میکند . اگر هر مشکل…