یا زهرا س

  • a281jw
  • عقیق
  • یمن
  • تخت
  • سرخ
  • دست نویس
  • نستعلیق
  • اسامی ائمه معصومین علیهم السلام
  • رکاب دست ساز
  • چهارگوش
  • نقره
  • بدون مخراجی
  • 2,200,000 تومان