یا زهرا س

1 کالا

  • عقیق یمنی خط میرزا

    سفارش دهید
    انگشتر عقیق یمنی حکاکی استاد سید مجتبی آتش باز انگشتر فاخری که هم اکنون پیش روی شماست عقیق یمنی خط استاد سید مجتبی آتش باز با امضاء میرزا است که توسط جواهرسرا عرضه میگردد . رکاب انگشتر از جنس نقره و بدون امضاء سازنده به روش دست ساز ساخته و پرداخته شده است . متن حکاکی عبارت است از یا علی با حکاکی عمیق در قسمت مرکزی سنگ و یا…