لا حول و لا قوه الا بالله

1 کالا

  • عقیق نباتی خط استاد مبین

    ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
    حسین بن خالد از امام رضا (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: «امام صادق (ع) فرموده است: هر کس انگشترى به دست کند که نگین آن عقیق باشد تهیدست نمى ‏شود و کارش به بهترین وجه فرجام خواهد یافت.» همچنین، حسن بن على وشّاء از امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمودند: «هر کس با انگشتر عقیق قرعه زند بهره او کامل‏تر خواهد بود.» عبد الرّحیم قصیر مى‏…