روحی فداک یا امیر المومنین

1 کالا

  • سنگ ماه خط حرّ رکاب عابد

    سفارش دهید
    انگشتر خطی سنگ ماه ، حکاکی استاد حرّ ، رکاب استاد عابد ، مخراج کاری استاد امینی عنوان طولانیست ، اما از هیچ یک از این عناوین نمیتوان گذشت . نگین انگشتر از سنگ زیبای ماه که پیش تر توصیفش کردیم است . نگین فاخر و اصیل انگشتر ، توسط استاد رضا قربانی با امضاء حرّ حکاکی شده و به ذکر مبارک روحی فداک یا امیر المومنین علیه السلام مزین…