خطاط های معروف انگشتر

.jpg - خطاط های معروف انگشتر

خطاط های معروف انگشتر

خطاط های معروف انگشتر

هنر ایرانی اسلامی حکاکی مجموعه ای است از سه هنر خطاطی ، طراحی و کنده کاری بر روی نگین . رعایت اصول خوشنویسی مربوط به هنر خطاطی است ، طراحی و جایگذاری حروف و کلمات طوری که فضایی خالی نماند و فضایی تراکم بیشتر نسبت به سایر نقاط نداشته باشد مربوط به هنر طراحی و در نهایت استفاده از مته ، و کنده کاری و اجرای تذهیب طوری که لبه های خط لب پر نشده ، سنگ شکسته نشود یا تَرَک بر ندارد و قعرالخط در حروف مختلف به یک نسبت عمیق شود مربوط به هنر حکاکی میشود .

به استفاده از مجموعه ی این هنر ها حکاکی و به استاد هنرمند مجری این هنر ها حکاک میگوییم . در این مقاله تلاش میکنیم حکّاک های معروفی که در زمینه ی حکاکی فعالیت دارند را معرفی کنیم .

اساتید هنرمند حکاک را میتوان در یک دسته بندی کلی به سه دسته تقسیم کرد . اساتیدی که امضای ایشان برند یک حکاکی محسوب میشود و اگر چه هنر حکاکی در آثار ایشان اغلب در اوج سبک انحصاری ایشان سیر میکند اما از این نکته نیز نمیتوان غافل بود که درصد قابل توجهی از مبنای ارزشگذاری آثارشان بدلیل امضاء و شهرت ایشان است . این اساتید را بهتر بشناسیم :

استاد سید مجتبی آتش باز با امضاء ( میرزا ، اقل میرزا ، المذنب میرزا )

استاد رضا قربانی با امضاء ( حرّ )

استاد جواد حیدری با امضاء ( طه )

استاد امیرحسین رضیعی با امضاء ( مبین )

استاد عبدالمجید رحمانی با امضاء ( عبد )

 

گروه دیگری از اساتید حکاک هستند که در هنر با این بزرگواران که نام بردیم هم سطح هستند اما به دلیل سابقه کوتاه تر در فعالیت حکاکی اسم و رسم شناخته شده ای ندارند . اگر چه بدون تردید چند سال پس از این دیگر نمیتوان آثار این گروه از اساتید حکاکی را با قیمت فعلی خریداری کرد و امضاء این گروه از اساتید نیز به برند های فاخر مبدل خواهد شد اما در حال حاضر میتوان کیفیت درجه یک حکاکی را به قیمت واقعی این هنر خریداری کرد نه به قیمت برند های نجومی . با اسامی و امضاء ایشان آشنا شویم :

استاد ابراهیم اصغرپور با امضاء ( متین )

استاد علی همّتی با امضاء ( حم )

استاد مهدی شمس با امضاء ( الفقیر شمس )

استاد حسن نظری با امضاء ( النور )

استاد میثم پرالک با امضاء ( سبحان )

استاد سجاد پرالک با امضاء ( سجد )

استاد سید مهدی مدنی با امضاء ( 110 )

نظر خود را بنویسید